Ludzie bardzo się różnią, ale kłopoty mają takie same
Praktycznie każdy z nas jest inny, cieszy go co innego i w inny sposób okazuje uczucia, w inny sposób będzie reagował na najróżniejsze stresowe sytuacje i co innego staje się dla niego trauma nie do przejścia. Jednak aktualna wiedza naukowa wyróżnia wiele symptomów wspólnych dla wszystkich – takich, których zauważenie w określonym schemacie albo wspólnie oznacza zdrowotne problemy. A taka choroba będzie dotyczyć umysłu. Czasami bywa i tak, że choć chory jest umysł, to symptomy widoczne będą w innych narządach. Jeżeli kolejne badania nie wskazują na konkretne schorzenie, warto skonsultować się ze specjalistą z zakresu problemów zdrowia psychicznego. Już pojedyncza rozmowa sprawi, że rozmawiający z nami psycholog radom rozważy kierunek dalszego postępowania. Być może zaproponuje wizytę u lekarza pokrewnej specjalności i zażywanie leków, lecz równie prawdopodobne, że skuteczna okaże się terapia radom, podczas której omówi z nami prawdopodobne powody bieżących problemów i nakreśli kolejne etapy terapii.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.